DB Executive Search
Wij gaan voor de perfecte match


HR On Demand


Een nieuwe dienst van DB Executive Search • Vanaf eind augustus 2020:

HR On Demand 
Heb je het gevoel dat je meer tijd en energie moet steken in het (her)structureren van je personeelsbeleid? Maar ontbreekt je de tijd? Er blijven steeds vaker losse eindjes liggen, wat wellicht voorheen nooit een probleem was, ook niet bij je medewerkers. Goed werkgeverschap en wettelijke verplichtingen zorgen ervoor dat het steeds moeilijker wordt om ontwikkelingen bij te houden. Wat te doen? Er zelf meer tijd in steken of iemand hiervoor aannemen? Beide opties zijn niet ideaal. 

Beschikbaar wanneer nodig
HR On Demand is dé oplossing. Wel de lusten, niet de lasten van een medewerker personeelszaken.
DB Executive Search heeft een overvloed aan kennis en ervaring in huis, met alle specialistische kennis, op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. Op afstand beschikbaar, wanneer het nodig is.
We brengen eerst - met een objectieve HR scan - jouw situatie in kaart. Wat is wel op orde, wat niet en waar moet of kan er structureel iets veranderen. 

Rust in je bedrijf - Energie om te ondernemen
Vanaf dat wij voor jou aan de slag gaan komt er rust. Rust bij jouw medewerkers en bij het management.
Er is duidelijkheid en structuur. Wat kan er wel en wat kan er niet. En er komt ruimte. Ruimte om te ondernemen, voor opleidingen en voor meer werkplezier. Er ligt een graadmeter voor kwaliteit: het brengt jouw medewerkers op een hoger niveau.

Leg een fundament met HR On Demand 
Wanneer jij je personeel aandacht geeft, ze waardering geeft, leg je een fundament voor jouw organisatie en kun je verder gaan bouwen. Jouw medewerkers krijgen meer ruimte voor hun persoonlijke ontwikkeling. Duidelijkheid schept ruimte en heel belangrijk, je voorkomt discussies. 

Hoe werkt HR On Demand
Hoe werkt het? Soms komt een medewerker van DB Executive Search een paar uur per week, soms wat langer. Is de basis eenmaal op orde dan is het onderhoud niet veel werk. Onze medewerkers zijn direct en het werkt direct. Je werkt aan de mens en aan je organisatie. Beiden worden er beter van.

Werkwijze HR On Demand 
Een persoonlijke, pragmatische en doelgerichte aanpak. 

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we jouw personeelsvraagstukken. 

Met behulp van de door DB Executive Search ontwikkelde HR scan maken wij een gedegen analyse van jouw personeelsvraagstukken:

• Waar kunnen we zorgen wegnemen?
• Waar kunnen we het personeelsbeleid verder professionaliseren?
• Waar wordt onnodig veel risico gelopen?
• Wat kan er gedaan worden om meer rendement uit jouw arbeidskapitaal te halen?
• Welke kosten kunnen worden bespaard?
• Samen bepalen we een plan van aanpak.
• Daarna implementeren wij het nieuwe personeelsbeleid.
 
Met behulp van vaste contactmomenten borgen wij het personeelsbeleid en begeleiden we verdere ontwikkelingenDiensten en tarieven.
Vanaf eind juni 2020 kun je hier ons diensten- en tarievenoverzicht downloaden.