DB Executive Search
Wij gaan voor de perfecte match

Standaard een vast tarief


Recruitment & Headhunting

DB Executive Search biedt een standaard vast tarief voor werving en selectie opdrachten. Het tarief hangt niet af van de functie en is ook niet afhankelijk van het salarisniveau van de functie. Tevens is ons tarief altijd inclusief de wervingskosten.

Ook biedt DB Executive Search een standaard vast tarief wanneer wij een kandidaat aandragen die via ons bureau op zoek is naar een nieuwe baan.

Wij werken op basis van 'no cure no pay' waarbij alleen kosten zijn verschuldigd in geval van een sucessvolle vervulling, waaronder wordt verstaan de ondertekening van een arbeidscontract van de door DB Executive Search aangedragen kandidaat.

Wat kost recruitment / headhunting uitbesteden?
Het tarief voor het uitbesteden aan recruitment / headhunting aan DB Executive Search is € 8.500,- per vacature. Het genoemde tarief is inclusief de wervingskosten.

Kandidaten die via DB Executive Search op zoek zijn naar een anderen baan:

Het tarief wanneer DB Executive Search een kandidaat aandraagt die via ons op zoek is naar een nieuwe baan is € 4.250,= per vacature.

Facturering
Wanneer een kandidaat eenmaal bij jouw bedrijf geplaatst is wordt er door ons een de factuur in rekening gebracht. Dit kan in twee of meerdere delen gebeuren. Zo kan de factuur bij indiensttreding worden voldaan en een tweede deel na het succesvol afronden van een proeftijd. 


Outplacement
DB Executive search biedt een standaard vast tarief voor outplacement opdrachten. Het tarief hangt niet af van de functie.

Outplacement traject:
Het tarief voor een outplacementtraject via DB Executive Search is € 4.500,=  per werknemer.
Bij een collectief outplacementtraject kan in overleg het tarief worden aangepast.

(Alle genoemde tarieven zijn inlcusief 21% btw)Waarom standaard vast tarieven? Onze visie:

  • Klanten van een recruitmentbureau zoals DB Executive Search hebben recht op onafhankelijk advies en moeten er zeker van zijn dat een bureau objectief is en de beste kandidaten selecteert. Bij een standaard vast tarief is er geen sprake van een mogelijke prikkel dat de hoogte van het salaris van een kandidaat, de hoogte van het tarief bepaalt. Wij willen goed werk leveren en onafhankelijk adviseren, dat vinden wij bij DB Executive Search belangrijk. 
  • Wij houden van duidelijkheid. Een vast tarief biedt vooraf duidelijkheid. Voorafgaand aan een procedure maken we heldere afspraken en stemmen we de wederzijdse verwachtingen met elkaar af.
  • Uitlegbaar: een werving- en selectie procedure vraagt om een gemiddelde investering in tijd en middelen. Deze genoemde investering is altijd hetzelfde, bij elke vacature. Daarom vinden wij dat een tarief niet mag afhangen van de zwaarte van een bepaalde functie.