DB Executive Search Wij gaan voor de perfecte match 
  

Tarieven DB Executive Search  Helder: wij gaan altijd uit van het bruto maandsalaris van de nieuwe werknemer.

Bij DB Executive Seach bieden wij u diverse mogelijkheden aan tot samenwerking:

★  𝗢𝗽𝘁𝗶𝗲 𝟭  -  𝗔𝗹𝗹𝗲𝘀 𝘃𝗮𝗻 𝗔 𝘁𝗼𝘁 𝗭  

Het volledig uitbesteden van recruitment / headhunting aan DB Executive Search
Fee: 2x het bruto maandsalaris

 
★  𝗢𝗽𝘁𝗶𝗲 𝟮  - 𝗢𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝘂𝗻𝗶𝗻𝗴 / 𝘂𝗶𝘁𝗯𝗲𝘀𝘁𝗲𝗱𝗲𝗻  
Kies naar behoefte de taken (maximaal 3) waarbij je graag onze ondersteuning bij jouw werving & selectie wilt hebben.
of:
Kies naar behoefte (maximaal 3) taken betreffende werving & selectie die je aan ons wilt uitbesteden.
Fee: 1,5 x het bruto maandsalaris.
Deze optie is uitsluitend mogelijk wanneer je kiest voor Exclusieve samenwerking met DB Executive Search. 
 
 
Kandidaten die al bij DB Executive Search in de talentenpool zitten:

Fee: 1,5 x het bruto maandsalaris.


Facturering
Wanneer een kandidaat eenmaal bij jouw bedrijf geplaatst is wordt er door ons een de factuur in rekening gebracht. Dit kan in twee of meerdere delen gebeuren. Zo kan de factuur bij indiensttreding worden voldaan en een tweede deel na het succesvol afronden van een proeftijd. 

No cure no pay
Onze wervingsfee's zijn alleen verschuldigd bij  een succesvolle vervulling van een vacature, waaronder wordt verstaan de ondertekening van een arbeidscontract van de door DB Executive Search aangedragen kandidaat.
Ook fijn om te weten: alle genoemde Fees zijn inclusief BTW.

Note:
Bij grote projecten of langdurige samenwerking zijn wij meer dan bereid om korting te geven op onze tarieven.  
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map