DB Executive Search Wij gaan voor de perfecte match 
  

Kort loopbaantraject voor particulieren

Vraag je jezelf wel eens of of je nog wel op de goede plek zit?
Wat zijn jouw talenten? Wil jij onderzoeken wie jij bent, wat je wilt en wat je kunt?
Wil je leren netwerken en solliciteren?
Wil je hulp bij het vinden van een leuke en passende baan?
Heb je een andere coachvraag?
We laten je graag de stappen zien die je dan moet ondernemen.

De loopbaancoach bij DB Executive Search helpt je graag om zelf antwoord te vinden op deze vragen tijdens een kort persoonlijk loopbaantraject. Tijdens deze gesprekken kunnen we, afhankelijk van je vraag, diverse testen en instrumenten inzetten.

Basistraject:
- 2 Coaching gesprekken van 1 uur
- Interesse- & competentietest inclusief een beroependatabase
- Drijfverenanalyse
Je krijgt inzicht in de verschillende beroepen die bij je passen met daaraan gekoppeld de opleidingen en vacatures. De kosten voor dit traject bedragen € 220,= incl. BTW.

Regulier traject
- 4 Coaching gesprekken van 1 uur
- Interesse- & competentietest inclusief een beroependatabase
- Drijfverenanalyse
Je kunt bij deze optie ook kiezen om 3 gesprekken te voeren en daarnaast deel te nemen aan onze LinkedIn training. De kosten van dit traject bedragen € 390,= incl. BTW.

Uitgebreid traject
- 3 Coaching gesprekken van 1 uur
- Interesse- & competentietest inclusief een beroependatabase
- Drijfverenanalyse
- PPA (Persoonlijke Profiel Analyse)
Bij deze optie zit ook een uitgebreid gedragsprofiel waarin sterkten en mogelijke beperkingen, wijze van communiceren, waarde voor de organisatie, motivatore en grootste vrees/het gedrag onder druk naar voren komen. De kosten voor dit traject bedragen € 590,= incl. BTW.


Toelichting van de diverse testen

Interesse- & competentietest inclusief een beroependatabase
Deze test meet jouw interesses en competenties en er wordt gekeken naar 6 verschillende mensentypen: sociaal, praktisch, kunstzinnig, analytisch, ondernemend en conventioneel. Alle beroepen zijn gescoord op deze zes mensentypen en vanuit de uitslag kun je meteen zien wat passende beroepen en opleidingen zijn. Verder vind je informatie over beroepen, opleidingen, vacatures, cursussen en de kans op werk.

Drijfverenanalyse
Deze test is bedoeld als hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in je drijfveren, waarden en vaardigheden met betrekking tot werk. 

PPA
De PPA is gebaseerd op de DISC methodiek. Deze methodiek is ontwikkeld met als doel het analyseren van werkgedrag. De PPA meet waar sterke punten liggen in het gedrag in werksituaties. Het toont hoe mensen zichzelf zien in gunstige of tegenwerkende omstandigheden en laat zien of hun reactiepatronen actief of reactief zijn. Het is een Ipsatief instrument en dat wil zeggen dat er geen sprake is van 'goed' of 'fout', maar dat de test aangeeft hoe iemand is in een werksituatie. 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map